سمینار بین المللی بزرگداشت از شخصیت و کارنامه های شهید محمد موسی شفیق - وزارت امورخارجه - جمهوری اسلامی افغانستان

سمینار بین المللی بزرگداشت از شخصیت و کارنامه های شهید محمد موسی شفیق

سمینار بین المللی بزرگداشت از شخصیت و کارنامه های شهید محمد موسی شفیق

-------------------------------------------------

فراخوان مقاله

به اساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، طی سمینار بین المللی دو روزه ای از شخصیت و کارنامه های «شهید محمد موسی شفیق» صدراعظم و وزیر امور خارجه اسبق کشور، تجلیل به عمل خواهد آمد. به همین مناسبت از اساتید پوهنتون ها، محققین، کارشناسان و محصلین دعوت به عمل می آید تا  مقالات خویش را  مرتبط با موضوعات ذیل به کمیسیون عالی برگزاری این سمینار بین المللی ارسال بدارند:

 • موسی شفیق، شاعری سیاست پیشه؛
 • اندیشه دینی موسی شفیق ؛
 • موسی شفیق پلی میان دانش و سیاست؛
 • موسی شفیق و مشروطیت خواهی؛
 • نقش موسی شفیق در تدوین قانون اساسی 1343؛
 • موسی شفیق و جریان دموکراسی خواهی؛
 • موسی شفیق و رسانه ها در دههء دموکراسی؛
 • افغانستان در دورهء صدارت موسی شفیق؛
 • موسی شفیق و سیاست خارجی و دیپلوماسی افغانستان؛
 • موسی شفیق و توسعهء اقتصادی در دههء دموکراسی؛
 • نقش موسی شفیق در تحولات سیاسی – اجتماعی دههء دموکراسی؛
 • موسی شفیق و فعالیت احزاب سیاسی در دههء دموکراسی؛
 • مرور تحلیلی بر نیم قرن سیاست خارجی افغانستان؛
 • الزامات سیاست خارجی نوین افغانستان؛
 • اهداف و استراتیژی سیاست خارجی افغانستان پس از 2001؛
 • ابزارهای تحقق سیاست خارجی افغانستان پس از 2001؛
 • موسی شفیق و دیپلوماسی آب افغانستان؛

مقالات برتر از جانب نویسنده اش در این سمینار بین المللی ارائه و در ویژه‌نامه منتشر میگردد. (به نویسندگان برتر جوایز نفیس اعطا خواهد شد)

راهنمای نگارش مقالات:

1ـ مقالات باید به شیوه علمی نگاشته شود و دارای مآخذ معتبر باشد.

2ـ حداقل 8 و حداکثر 15 صفحه باشد (با فونت 14) 2500 تا 5000 واژه.

3ـ به صورت فایل word به دبیرخانه سمینار ارسال شود.

4ـ حاوی نام، تخلص، ایمیل، شماره تلفون و آدرس نویسنده باشد.

مهلت ارسال مقالات: 10 جدی 1395

زمان برگزاری سمینار: 21-22 برج جدی 1395

علاقمندان میتوانند مقاله خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

shafiqseminar@mfa.af

جهت معلومات بیشتر با این شماره تماس بگیرید:

آقای عبدالبشیر پژواک 93708696940+