There is no translation available.

نام کشور: جمهوری اسلامی افغانستان

پایتخت: کابل
نشان ملی:
بیرق:
نوع دولت: ریاستی متمرکز که در رأس هرسه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه، رئیس جمهوری قرار دارد.

رئیس جمهور: دکتور محمد اشرف غنی

رئیس اجرائیه: داکتر عبدالله عبدالله

وزیر امورخارجه: ادریس زمان (سرپرست)

موقعیت جغرافیایی: افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک کشور محاط به خشکه است که در بین آسیای میانه و جنوبی موقعیت داشته و پل اتصال این دو منطقه مهم جغرافیایی قاره آسیا شمرده می شود. افغانستان همچنان به خاور میانه (ایران) نیز پیوستگی جغرافیایی دارد.

اقلیم: این کشور ازلحاظ اقلیمی، دارای چهار فصل (بهار، تابستان، خزان و زمستان) و دارای مناطق کوهستانی، جنگل های انبوه و آب فراوان به نسبت دیگر کشورهای همستیه اش شمرده می شود.

مساحت: 652,000 km241 چهل و یکمین کشور بزرگ جهان از لحاظ مساحت

مجموع ولایات: ۳۴ - لیست

مجموع جمعیت: ۲۹٬۱۱۷٬۰۰۰ و چهل و یکمین کشور جهان از لحاظ تعداد جمعیت

زبان های رسمی: برمبنای ماده 16 قانون اساسی، زبان های دری و پشتو زبان های رسمی افغانستان بوده و در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند، آن زبان، علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي می باشد.

واحد پول: افغانی

موقعیت زمانی: ۴:۳۰ +

کد تلفون: +93

دامنه انترنیتی: AF