وزارت امور خارجه

زندگی نامه جلالتمآب ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

جلالتمآب ادریس زمان (متولد سال ۱۳۵۳) در اواخر ماه اکتوبر ۲۰۱۹ منحیث سرپرست وزارت امور خارجه آغاز به کار کرده و از اکتوبر ۲۰۱۸ به بعد، منحیث معین سیاسی این وزارت ایفای وظیفه می نمود.
ادریس زمان متخصص امور سیاسی، محقق و مبصر امور منطقه یی و بین المللی بوده و دارای تجربه بیش از ۲۰ سال در عرصه مدیریت سازمان (اداره) و تحقیق می باشد.
قبل از گمارش منحیث معین سیاسی وزارت امور خارجه، وی رئیس اجرایی اولین و بزرگترین سازمان تأمین صلح و حل منازعات، همکاری برای صلح و وحدت، بود.
آقای زمان، طی سال های متمادی، حیطه سازمان همکاری برای صلح و وحدت را وسعت بخشیده و ساحات جدیدی را به شمول رسانه ها و روزنامه نگاری متمرکز بر صلح و همچنان مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز، با دید کمک به طرح استراتیژی ملی مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز برای دفتر شورای امنیت ملی، تحت پوشش قرار داده است.
آقای زمان همچنان ریاست مشترک گروه کاری/مرکز تصمیم گیری مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز افغانستان را به عهده داشته است.
آقای زمان چندین اثر تحقیقاتی، به شمول مطالعات پیرامون مجریان بنیادگرایی، شورش گری، مجریان افراط گرایی خشونت آمیز، مجریان ادغام مجدد و روابط ملکی – نظامی دارد.