پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

گزارش برنامه ی آموزشی تیوری و مهارت های دیپلوماتیک

گزارش برنامه ی آموزشی تیوری و مهارت های دیپلوماتیک

برنامه ی آموزشی زیر عنوان تیوری و مهارت های دیپلوماتیک در سالون انستیتیوت دیپلوماسی برای اشتراک کننده گان کورس الف سیاسی دیپلوماسی وزارت امور خارجه و روسای ارتباط خارجه ی بعضی از وزارتخانه ها از جانب انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه با همکاری سفارت کشور شاهی بریتانیا در کابل برگزار گردید.
درین برنامه ی آموزشی که از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ سرطان سال ۱۳۹۱ در تالار انستیتوت دیپلوماسی دوام یافت، موضوعات مهمی چون مدیریت اداره، پالیسی سازی، لابی گری و دیگر موارد از جانب آموزگاران مجرب بریتانیایی تدریس گردید. هدف از برگزاری این گونه برنامه ها افزایش دانش و مهارت های کارمندان جوان وزارت امور خارجه و ارتقای ظرفیت کارمندان سایر وزارت ها می باشد.
این برنامه بعد از چهار روز با موفقیت به اتمام رسیده و در اخیر تصدیقنامه های فراغت برای اشتراک کننده گان تفویض گردید.

 

خواندن 3677 دفعه
بالا صفحه