یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹، ۰۷:۲۰ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

دیدار وزیر امور خارجه با وزیر همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان

||||||| ||||||| |||||||

 

برلین – جلالتمآب صلاح‌الدین ربانی که برای یک سفر رسمی در آلمان به سر می برد، در دیدار با جلالتمآب گرد مولر وزیر همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان، از همکاری و کمک های سخاوتمندانه‌ی آلمان به افغانستان، بویژه کمک به بلند بردن ظرفیت و حمایت های بشر دوستانه‌ی این کشور، سپاسگزاری نمود.

وزیر خارجه کشور گفت “ ما صلحی می خواهیم که همه شمول باشد و تمامی مردم افغانستان (زنان و مردان) خودشان را در آن شریک بدانند، دست آورد های پسین در عرصه های حقوق بشر و زنان غیر قابل برگشت و انکار ناپذیر است، زنان ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند و بدون حضور زنان ما هیچگاه به توسعه نمی رسیم، حکومت وحدت ملی بر تعهدش بخاطر حفظ ارزش های موجود پایدار خواهد ماند.” آقای مولر نیز افغانستان را شریک در جه یک آلمان در منطقه دانست و بر همکاری های آلمان در توسعه‌ی افغانستان تأکید کرد. آقای ربانی همچنین افغانستان پس از صلح را بسیار متفاوت خواند و اضافه نمود: سرمایه گذاری خارجی در افغانستان بویژه در ساختن بند های برق آبی و معادن بسیار سود آور خواهد بود.

خواندن 593 دفعه
بالا صفحه