جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹، ۰۷:۵۲ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

افتتاح جلسۀ مقامات ارشد پروسۀ قلب آسیا/استانبول

||| ||| |||

استانبول  – هشتمین جلسۀ مقامات ارشد پروسۀ قلب آسیا/استانبول قرار است به تاریخ ۱۷ قوس۱۳۹۸ در شهر استانبول برگزار گردد.

هشتمین جلسۀ مقامات ارشد پروسۀ قلب آسیا/استانبول تحت ریاست مشترک میرویس ناب معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه و همتای ترکی اش آقای سادات اونل برگزار میگردد. در این جلسه کشورهای اشتراک کننده و همچنان کشورها و سازمانهای حامی اشتراک خواهند نمود. موضوع مورد بحث این جلسه اعلامیۀ کنفرانس وزرای قلب آسیا/استانبول  تحت عنوان صلح، مشارکت، و رفاه که به تاریخ ۱۸ قوس ۱۳۹۸ در استانبول صادر میگردد، خواهد بود.

خواندن 613 دفعه
بالا صفحه