یکشنبه ۲۸ سنبله ۱۴۰۰، ۰۹:۵۷ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

آغاز تحقیق مشترک کمیسارییای سرحدی افغانستان و ایران

||| ||| |||

کابل – کمیساران سرحدی افغانستان و ایران کار تحقیق مشترک خویش را به هدف دریافت حقایق پیرامون حادثه شهادت تعداد از مسافران افغان در سرحد میان دو کشور، در محل حادثه آغاز نمودند.

به اساس توافقات قبلی میان وزرای امور خارجه دو کشور، تحقیقات مشترک در یک فضای مساعد آغاز گردیده و کمیساران سرحدی هردو کشور روی اسناد، مدارک و شواهد در محل حادثه کار مینمایند.

قرار است نتایج این تحقیقات به اطلاع رهبری دولتین رسانیده شود تا جزییات حادثه تشخیص و در روشنی آن اقدامات بعدی روی دست گرفته شود.

خواندن 974 دفعه
بالا صفحه