پنجشنبه ۲۹ میزان ۱۴۰۰، ۰۱:۰۳ پس از چاشت به وقت محلی کابل

برگزاری گفتگوهای میان پارلمانی زنان عضو شورای ملی افغانستان و مجلس شورای کشور شاهی عربستان سعودی

|||||||| |||||||| ||||||||

کابل – به ابتکار وزارت امور خارجه و تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض، نخستین نشست میان‌پارلمانی زنان عضو شورای ملی افغانستان و نمایندگان مجلس شورای عربستان سعودی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

در آغاز، آقای احمد جاوید مجددی، برگزاری این نشست را آغاز نیک و مبارک در روابط میان پارلمانی به ویژه گروه‌های پارلمانی زنان دو کشور دانسته، پیرامون روابط حسنه و تاریخی میان افغانستان وعربستان سعودی صحبت کرد. آقای مجددی حمایت زنان اعضای مجلس شورای عربستان سعودی از حضور فعال زنان افغانستان در مذاکرات صلح کشور را مهم خوانده، با اشاره بر نقش مؤثر آن کشور در روند صلح افغانستان، خواهان حمایت ریاض از موقف دولت و مردم فغانستان در مذاکرات جاری صلح، بخصوص نقش زنان درین پروسه گردید.


سپس، خانم ناهید فرید رئیس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان افغانستان، با یادآوری از جایگاه معنوی و نقش مؤثرعربستان سعودی در جهان اسلام، با برشمردن دستاوردهای زنان افغانستان در جریان دو دهه اخیر و مشارکت ایشان در رده های تصمیم گیری کشور، بر اهمیت حمایت زنان عضو مجلس شورای عربستان سعودی از زنان افغانستان تأکید کرد.


در ادامه، دکتوره سامیه بخاری، عضو کمیته دوستی میان پارلمانی افغانستان و مجلس شورای عربستان سعودی، دکتوره مستوره الشمری عضو کمیته امنیتی مجلس شورای عربستان سعودی، دکتوره هدا احلیسی عضو کمیته روابط خارجی مجلس شورای عربستان سعودی به ترتیب صحبت نموده، با تقدیر از تلاش‌های شجاعانه زنان افغانستان و نقش آنان در ایجاد نظام پسا طالبان، حضور پر رنگ و معنادار آنان در گفتگوهای صلح به‌ویژه نشست قریب‌الوعوقوع ترکیه را با اهمیت تلقی کردند.


همچنان، نمایندگان مجلس شورای عربستان سعودی با اشاره بر روابط نیک و دوستانه میان کابل و ریاض و حمایت رهبری کشور شان از دولت و مردم افغانستان، از گفتگوهای صلح با حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر به شمول حقوق زنان حمایت کرده، جنگ جاری در افغانستان را غیر شرعی و ناروا، دانستند.


درین نشست، خانم شینکی کړوخیل وکیل شورای ملی کشور و خانم ماری اکرمی رئیس اجراییۀ شبکۀ زنان افغان نیز صحبت کرده، با اشاره به تجارب زن ستیزانۀ طالبان، تأکید کردند که نسل جدید افغانستان به خصوص زنان کشور به هیچ وجه آماده پذیرش نظام طالبانی نبوده و حمایت زنان عضو پارلمان کشورهای اسلامی به شمول عربستان سعودی را برای حضور فعال زنان افغانستان در پروسه صلح و تصمیم گیری های ملی کشور، مهم خواندند.

در اخیر، اشتراک کنندگان با ابراز سپاس از وزارت‌های امور خارجه هر دو کشور و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض برای برگزاری این نشست، خواهان ادامه مجالس مشورتی میان نمایندگان زنان در شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان و مجلس شورای کشور شاهی عربستان سعودی شدند.

خواندن 427 دفعه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 11/01/1400

بالا صفحه