پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۵ پس از چاشت به وقت محلی کابل

څارنوالی محکمهٔ جرایم بین‌المللی در لاهه از تعهد و اقدامات دولت افغانستان ستایش نمود

||||| ||||| |||||

څارنوالی محکمهٔ جرایم بین‌المللی در لاهه، پس از گفتگوهای مفصل با هیأت عالی‌رتبهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، با پخش اعلامیه‌یی‌ از تعهد و اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای رسیدگی به جنایات جنگی و تأمین عدالت برای قربانیان جنگ قدردانی کرد.

څارنوال محکمهٔ جرایم بین‌المللی خانم فاتو بنسودا و همکاران‌شان به روز جمعه ۱۷ ثور با هیأت عالی‌رتبهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به‌ رهبری وزیر امورخارجه در مقر این محکمه دیدار نمودند و در مورد رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این نشست آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، آقای ذبیح‌الله کلیم سرپرست لوی څارنوالی و شماری از اعضای عالی‌رتبهٔ دولتی و کارشناسان نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی کشور، نیز حضور داشتند.

څارنوالی محکمهٔ لاهه در اعلامیهٔ مطبوعاتی خویش که امروز یکشنبه به نشر رسید، اظهار داشت: «این دفتر از تعهد ابراز‌شدهٔ افغانستان و گام‌های برداشته‌شده در راستای رسیدگی به جنایات شنیع و تأمین عدالت برای قربانیان در افغانستان با همکاری نزدیک محکمهٔ جرایم بین‌المللی قدردانی می‌کند».

در پیوند به اطلاعات جامع که از سوی هیأت عالی‌رتبهٔ افغانستان به محکمهٔ جرایم بین‌المللی ارایه گردیده و بر مبنای آن احالهٔ برخی قضایا به جمهوری اسلامی افغانستان درخواست شده بود، مقام څارنوالی محکمهٔ جرایم بین‌المللی ابراز داشت: «معلومات و وضاحتی که در جریان نشست فراهم شد، څارنوالی را کمک خواهد کرد تا تقاضای احاله از سوی دولت افغانستان را مطابق به مادهٔ ۱۸(۲) به صورت مستقلانه بررسی نماید».

څارنوال بنسودا گفتگوها با هیأت دولت افغانستان را سازنده خوانده ابراز داشت: «از‌ آنجایی که ما در راستای دریافت بهترین شیوهٔ تأمین عدالت، از راه تلاش‌های مشترک و با تعهد کامل در برابر وجایب و مسؤولیت‌های مستقل خویش تحت اساسنامهٔ روم، کار می‌کنیم؛ من امیدوارم تبادل نظر سازنده با دولت افغانستان، همچون گفتگوهای امروزی ما، ادامه یابد».

در اعلامیهٔ پخش شده از جانب محکمهٔ جرایم بین‌المللی، څارنوال بنسودا و وزیر امور خارجه به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان، با تأکید بر اهمیت رویکرد قربانی‌محور، متعهد شدند تا «در راستای تأمین عدالت برای مردم افغانستان، با پاسخگو قراردادن مرتکبین جنایات شنیع، همکاری نمایند».

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه ضمن سپاسگزاری عمیق از تعهد څارنوال بنسودا و میزبانی څارنوالی محکمهٔ جرایم بین‌المللی از هیأت افغانستان اظهار داشت: «در این مرحلهٔ سرنوشت‌ساز برای آیندهٔ کشور، به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌يی در جهت تعیین مسیر آینده و حصول اطمینان از مجازات تمامی مجرمین، نایل شده‌ایم. مطمئن هستیم که با تعهد راسخ دولت ما در قبال حقوق بشر و عدالت، می¬توانیم در همکاری کامل با څارنوال، داعیهٔ عدالت را برای همه قربانیان جنگ طولانی و ویرانگر به‌پیش ببریم».

ذبیح‌الله کلیم [سرپرست[ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان نیز اظهار داشت که ما مشتاقانه منتظر ادامهٔ گفتگوها و همکاری‌های مثبت با محکمهٔ جرایم بین‌المللی استیم تا تضمین نماییم که هیچ جرم بین‌المللی [در افغانستان] از مجازات معاف نخواهد شد.

خواندن 320 دفعه

آخرین ویرایش در یکشنبه, 19/02/1400

بالا صفحه