چاپ کردن این صفحه

دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه با معاون بخش آسیا اقیانوسیه اتحادیه اروپا

دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه با معاون بخش آسیا اقیانوسیه اتحادیه اروپا

کابل –  ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، با خانم پاولا پمپلونی معاون بخش آسیا اقیانوسیه اتحادیه اروپا وهیئت همراهش، ملاقات کرد.

آقای زمان، ضمن خوش آمدید به مهمانان روی آمادگی ها برای دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر، حکومت داری خوب و مهاجرت صحبت نمود.

سپس، خانم پاولا پمپلونی روی کمیته های کاری صحبت نموده پیرامون هریک معلومات ارائه کرد. همچنان خانم پمپلونی روند جاری گفت و گو های صلح، پروسه انتخابات، توجه به اصول اولیه حقوق بشر در افغانستان پسا صلح و همچنان حمایت و همکاری اتحادیه اروپا در سال های آینده و بودجه حمایوی اتحادیه اروپا برای افغانستان را، از موضوعات مورد نظر این اتحادیه بیان داشت.

همچنین معین سیاسی گفت و گو های صلح به مالکیت و رهبری افغانستان را مهم دانسته نقش اتحادیه اروپا و دوستان بین المللی افغانستان را در این پروسه مهم خواند.

خواندن 534 دفعه