سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ پس از چاشت به وقت محلی کابل

گرامی داشت از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی

گرامی داشت از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی

کابل – امروز طی نشستی از پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور با شعار (آگاهی از قانون وجیبه ملی است) و با اشتراک معینان وزارت امور خارجه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نماینده گان شورای ملی در مقر این وزارت تجلیل به عمل آمد.

 آقای ادریس زمان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه، ضمن تبریکی،  در یک بخش از سخنرانی خویش به نماینده ­گی از رهبری این وزارت یک بار دیگر اطمینان داد که قانون اساسی کشور به مثل گذشته در این نهاد به گونه عملی آن تطبیق خواهد شد.

خواندن 244 دفعه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19/10/1397

Go to top