چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

طی مراحل تفاهم نامه ها، پروتکل ها و موافقت نامه ها در دوره حکومت وحدت ملی

طی مراحل تفاهم نامه ها، پروتکل ها و موافقت نامه ها در دوره حکومت وحدت ملی
طی مراحل تفاهم نامه ها، پروتکل ها و موافقت نامه ها در دوره حکومت وحدت ملی

کابل – یکی از فعالیت های کلان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان طی مراحل موافقت نامه ها، پروتکل ها و تفاهم نامه ها است.

وزارت امور خارجه وظیفه دارد، معاهدات را از مرحله­ی آغاز تا نهایی شدن از سوی جمهوری اسلامی افغانستان و در صورت نیاز فرستادن آن به شورای ملی دنبال نماید.

وزارت امور خارجه از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷، ۲۶۵ معاهده دو جانبه، چندین جانبه و بین المللی را طی مراحل نموده؛ ۵۷ معاهده در سال ۱۳۹۴، ۷۸ معاهده در سال ۱۳۹۵، ۵۷ معاهده در سال ۱۳۹۶ و ۷۳ معاهده در سال ۱۳۹۷ نهائی شده است.

این معاهدات شامل ۱۰۷ موافقت نامه، ۱۰۸ تفاهم نامه، ۲۶ پروتکل، ۴ الحاق به کنوانسیون و ۲۱ مورد قرارداد های دو جانبه دیگر بوده اند.

وزارت امور خارجه در چهار سال گذشته با دیپلوماسی فعال برای رشد و توسعه­ی زیر بناهای اقتصادی، نظامی، فرهنگی، امنیتی، زراعتی و محیط زیست دست آورد های چشمگیری داشته است.

 

خواندن 359 دفعه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17/11/1397

بالا صفحه