دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹، ۱۲:۳۰ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

اعلامیه وزارت امور خارجه در پیوند به نشر گزارش بی اساس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

||| ||| |||

کابل –  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، گزارشی را در مورد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نشر نموده که فاقد معیار‌های پذیرفته شده علمی تحقیقی بوده و جانبدارانه تهیه­ و ترتیب گردیده است. یک نهاد تحقیقی می­باید حد اقل معیارها و ویژگی‌های مسلکی را در نشر همچون گزارش­ها مد نظر گرفته و مسؤلانه رفتار کند؛ اما، با تأسف در نشر این گزارش اصل بی­طرفی رعایت نشده است.

متناسب به اقتضای فعالیت­های دیپلوماتیک، وزارت­های امور خارجه در بیشتر کشورها برخلاف سایر نهادها در روند استخدام و جذب نیروی انسانی، سازوکارهای منحصر به فرد خویش را دارند. به همین ترتیب، هر گونه  اجراآتی که در وزارت امور خارجه کشور صورت گرفته است، شفاف، در راستای اصلاحات و مطابق به قانون کارکنان خدمات دیپلوماتیک و قونسلی و الگوهای پذیرفته شده جهانی می‌باشد.  

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و آغاز اصلاحات کادری در وزارت امور خارجه، سیستم معلومات منابع بشری به گونه که پاسخگوی شرایط موجود باشد، ایجاد گردید؛ و وزارت امور خارجه در شیوه­های استخدام، عملی سازی برنامه­های اصلاحی، مبارزه با فساد نسبت به نهادهای دیگر به­ مراتب پیشتاز بوده و به تعهداتش در این راستا عمل کرده است:

  • تمامی قوانین نافذه کشور به شمول قانون کارکنان خدمات دیپلوماتیک و قونسلی، آن چنان که لازم بوده تطبیق گردیده است.
  • اداره عالی بررسی و تفتیش داخلی وزارت امور خارجه، همه ساله چگونگی تطبیق قوانین نافذه کشور و مبارزه با فساد در وزارت امور خارجه را نظارت و بررسی می‌کند.
  • با وجود آن که مطابق به قانون، هیچ الزامیتی برای برگزاری کانکور ورودی به وزارت امور خارجه وجود ندارد، از سال ۲۰۰۹ به این سو پنج بار امتحان کانکور در هماهنگی و همکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، پارلمان، نمایندگان اداره امور و نمایندگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل برگزار گردید، که در نتیجه جوانان نخبه و با استعداد به این وزارت جذب شدند؛ در دو سال اخیر نیز تمامی استخدام­ها در وزارت امور خارجه بر اساس امتحان شفاف کانکور بوده است.
  • پس از سال ۲۰۱۵ میلادی در حد ممکن تلاش صورت گرفته تا از مداخلات در روند استخدام مأمورین در داخل وزارت امور خارجه، و مقرری­ها در بیرون از کشور جلوگیری شود.
  • کارمندانی که از سال ۲۰۱۵ به اینسو در وزارت امور خارجه استخدام شده اند، همه دارای سویه لسانس، ماستری و دکتورا می باشند. کارمندان فارغ صنف دوازدهم که در ادوار گذشته استخدام شده بودند، اخیراً از وظایف شان منفصل گردیدند.
  • انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه به عنوان یکی از نهادهای با سابقه و معتبر تخصصی در کشور، نه تنها دیپلومات های این وزارت، بلکه کارمندان دیگر نهاد ها را نیز همه ساله در عرصه دیپلوماسی و روابط بین الملل آموزش می دهد.   
  • یکی از معیارهای تقرر در بیرون از کشور، دانستن یکی از زبان­های بین المللی که وزارت خارجه به آن نیاز دارد و داشتن سند کورس سیاسی- دیپلوماسی که برنامه دراز مدت آموزشی در سطح بلند در وزارت امور خارجه است، می باشد.
  • کار روی طرح تعدیل قانون کارکنان خدمات دیپلوماتیک و قونسلی در وزارت امور خارجه عملاً آغاز شده است.

با توجه به موارد فوق، آنچه که به عنوان سفارشات در گزارش کمیته مذکور آمده، پیشاپیش در وزارت امور خارجه عملی شده و یا در حال تطبیق می باشد.

در این گزارش همچنان سفارش شده تا کارمندانی که خارج از طرزالعمل استخدام و شامل وزارت شده اند، به اداره لوی سارنوالی معرفی شوند، که این پیشنهاد، نشان دهنده بی خبری ترتیب کنندگان گزارش از قوانین افغانستان می باشد. زیرا مطابق به قانون، عملِ قابل تعقیب عدلی پنداشته می شود که از قبل در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد.

وزارت امور خارجه، این گزارش را به دلیل اتکا به معلومات غلط، چشم پوشی از اصلاحات صورت گرفته در این وزارت، ارائه سفارشات تکراری و نابجا، تأثیر پذیری از عقده ها و گرایش های شخصی ترتیب کنندگان آن، و برخورد سلیقه ای و سیاسی در برابر این وزارت، بی بنیاد دانسته و به شدت رد می نماید. وزارت امور خارجه مانند گذشته، متعهد به پیشبرد اصلاحات بنیادین و غیر سلیقه ای در این نهاد بوده و به فعالیت های خویش در این عرصه ادامه می دهد. 

خواندن 843 دفعه
بالا صفحه