چاپ کردن این صفحه

اعلامیه وزارت امور خارجه در پیوند به تمدید مأموریت نیروهای آلمانی در افغانستان

اعلامیه وزارت امور خارجه در پیوند به تمدید مأموریت نیروهای آلمانی در افغانستان

کابل –  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از تمدید مأموریت نیروهای آلمانی در قالب مأموریت حمایت قاطع برای کمک،آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان، استقبال می کند.

مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمک ها و قربانی های مردم آلمان بخاطر ثبات و امنیت افغانستان را هرگز فراموش نخواهند کرد.

 

خواندن 737 دفعه