چاپ کردن این صفحه

استقبال وزارت امور خارجه از اعلامیه شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ‌پیوند به روند صلح در افغانستان

استقبال وزارت امور خارجه از اعلامیه شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ‌پیوند به روند صلح در افغانستان

کابل –  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از اعلامیه اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در رابطه به روندصلح افغانستان، استقبال می نماید.

وزارت امور خارجه از تعهدات سیاسی و پشتیبانی بلند مدت اتحادیه اروپا از افغانستان و حفظ دست‌آورد های پسین قدردانی نموده ، آن را گام بلند در راستای حمایت از ارزش ها و مردم افغانستان در مسیر صلح، امنیت و رفاه می داند.

خواندن 794 دفعه