چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

اعلامیۀ مطبوعاتی مشترک سومین نشست گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان

اعلامیۀ مطبوعاتی مشترک سومین نشست گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان
اعلامیۀ مطبوعاتی مشترک سومین نشست گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان

کابل - سومین نشست گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان بتاریخ 19 سنبله 1397 در کابل دایر گردید. این جلسه بریاست مشترک جلالتمآب حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امورخارجۀ افغانستان و جناب ویجی گوکهالی، معین وزارت خارجۀ هند تدویر یافت.

نتایج نشست های اول و دوم گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان مورد غور و بررسی قرار گرفته، مثبت ارزیابی گردیدند. هردوجانب بر نیاز به ادامۀ کار مشترک به هدف یک منطقۀ با ثبات، پر امن و با سعادت که عاری از هراس افگنی و افراطیت باشد، تأکید ورزیدند.

هر دوطرف، در مورد کمک های هند به افغانستان وموضوعات منطقوی مورد علاقمندی متقابل هر دو کشور گفتگو کردند. هر دوطرف، همچنان به این باور بودند که همکاری های دوجانبه میان هند و افغانستان، ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه را استحکام بیشتر می بخشد.

طرفین بر تقویت همکاری های امنیتی میان دو کشور توافق نمودند. طرف هندی بر حمایت خویش از یک پروسۀ صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغانها اصرار ورزید.

طرفین از تکمیل موفقانۀ چندین پروژۀ انکشافی همچون ساختمان شورای ملی افغانستان، قصر ستوری و بند برق دوستی افغان-هند اظهار رضایت کردند. آنها توافق کردند که همکاری های انکشافی خویش، بشمول پروژه های توسعۀ اجتماعی (با تأثیر گزاری بلند) و پروژه های زیر بنایی را در چهارچوب جدید مشارکت انکشافی بیشتر تقویت بخشند.

دو طرف توافق کردند تا نشست چهارم گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان را در شهر دهلی جدید در سال 2019 بتاریخی که مورد توافق جانبین باشد، راه اندازی کنند.

19 سنبله 1397

وزارت امور خارجه – کابل

     

 

خواندن 743 دفعه
بالا صفحه