چاپ کردن این صفحه

اعلامیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به رویداد اخیر در دروازه تورخم

از مدتی بدینسو، بحث ها میان افغانستان و پاکستان در مطابقت به موازین بین المللی برای ایجاد تأسیسات در تورخم جریان داشت و سلسله توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته بود. اما جانب پاکستان شام روز گذشته بر خلاف توافقات مذکور، به ایجاد تأسیسات در تورخم مبادرت ورزید و عساکر مرزی آن کشور بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آتش گشودند.

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بخاطر حراست از تمامیت ارضی و دفاع از وطن و مردم، به عمل بالمثل دست زدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از ایجاد این تنش ابراز تأسف می کند.

دولت افغانستان یکبار دیگر تأکید می کند که نیروهای مسلح ما همیشه آماده دفاع از کشور و مردم خویش بوده و در مقابل هر گونه تهدیدات آماده جوابدهی لازم می باشند.

افغانستان به توافق قبلی با پاکستان پابند بوده و به روش های مسالمت آمیز تأکید می کند و از جانب پاکستان انتظار دارد که مشکل بوجود آمده را از مراجع دیپلوماتیک حل و فصل نماید.#

خواندن 685 دفعه