چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

اعلامیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص عدم اشتراک طالبان در مذاکرات مستقیم در چهارچوب نشست فارمت مسکو

جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش‌های پیهم شرکا و دوستان بین‌المللی و منطقوی ما به هدف رسیدن به صلح دایمی در افغانستان استقبال و تشکری می‌نماید. در کنفرانس دوم کابل، برنامه همه جانبه صلح که به اساس مشوره با اقشار مختلف مردم افغانستان و حمایت جامعه جهانی آماده شده بود، اصول اساسی رسیدن صلح سرتاسری و پایدار را تعیین نمود. ما از کشورهای دوست و برادر نیز تقاضا نمودیم تا از روند صلح بین‌الافغانی با استفاده از نفوذ و جایگاه شان جهت ترغیب طالبان برای مذاکرات مستقیم صلح، حمایت نمایند. در این راستا کنفرانس بین‌المللی تاشکند و نشست‌ها ى جاکارتا و مکه مکرمه در هماهنگی و همکاری نزدیک با حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان موفقانه تدویر یافتند. 
نشست فارمت ماسکو نیز یکی از مکانیزم‌های عمده منطقوی است که ما از تلاش‌های مستمر فدراتیف روسیه منحیث برگزار کننده و رئیس مشترک آن اظهار سپاس داریم. با در نظر داشت تعهد اساسی به صلح پایدار به رهبری و مالکیت مردم افغانستان متوقع بودیم تا این نشست زمینه مذاکرات مستقیم صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان را مساعد ساخته فرصت بی‌نظیر در راستا ى رسیدن به هدف جمعی مردم افغانستان که همانا رسیدن به صلح و ثبات در کشور است را فراهم نماید. اما متاسفانه با وجود حسن نیت حکومت وحدت ملی متکی بر اجماع مردم افغانستان برای صلح، دولت محترم روسیه و تاکید جامعه بین‌المللی، گروه طالبان به پیام صلح و مذاکره مستقیم جواب رد دادند که در نتیجه، اصول پذیرفته شده بین‌المللی و منطقوی برای صلح و مذاکره مستقیم است را احترام نگذاشتند. بناً اشتراک نمایندگان طالبان در اجلاس فارمت ماسکو غیر ضروری پنداشته میشود. به اساس اصول پذیرفته شده فوق، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز نمیتواند در اجلاسی که طالبان تعهد مذاکره نداشته باشد اشتراک نماید. هیات دولت جمهوری اسلامی افغانستان هر زمانی که جانب گروه طالبان به‌هدف مذاکره مستقیم صلح چه در فارمت ماسکو و یا جای سومی حاضر گردند با خلوص نیت و تعهد عمیق به صلح در آن مکان حضور به هم خواهد رساند.
خواندن 676 دفعه

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 01/06/1397

بالا صفحه