پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۵ پس از چاشت به وقت محلی کابل

متن سخنرانی جلالتمآب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در “دومین نشست گروه کاری اختصاصی افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت”

بسم الله الرحمن الرحیم

 خانم رولا غنی بانوی اول کشور، وزرای محترم کابینه،

خانم پاولا پَمپَلُونی معاون بخش آسیا ـ پسیفیک دفتر روابط خارجی اتحادیۀ اروپا،

سفرای محترم و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم کابل،

نمایندگان ادارات دولتی، ژورنالیستان، خانم ها و آقایان!

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته،

نخست مراتب امتنان خویش را از هماهنگی و همکاری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا و ادارات دولتی برای تدویر نشست امروز ابراز میدارم. خوشحال هستیم که یکبار دیگر، به ادامۀ گفتمان های قبلی میان دولت افغانستان و اتحادیۀ اروپا شاهد برگزاری دومین نشست گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری و مهاجرت هستیم.

حاضرین محترم!

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از تعهدات بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی کشور، متعهد است تا دیپلوماسی حقوق بشر را  درهمکاری و هماهنگی نزدیک با نهاد های بین المللی و نهاد های ملی فعال در زمینۀ حقوق بشر تقویت نماید.

 گسترش همکاری و تقویت تعامل سازنده، مانند نشست امروز، باعث میگردد تا زمینۀ تبادل دیدگاه و تشریک تجارب بین نهاد های دولتی و جامعه بین المللی میسر گردد.

برگزاری این نشست،  فرصت مناسبی است تا از منظَر ملی و بین المللی به بررسی پیشرفت ها و موانع بهبود حقوق بشر بپردازیم  تا موجب هماهنگی و همکاری بیشتر بین دولت افغانستان و جامعه بین المللی گردد.

دولت افغانستان از تداوم و تقویت گفتمان حقوق بشر، که در سند همکاری و مشارکت میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا مطرح گردیده است، حمایت می نماید و آن را یک میکانیزم مؤثر برای ترویج ارزش های حقوق بشری در کشور میداند.

مهمانان گرامی!

چنانچه نیک میدانید، افغانستان از جمله کشور های مؤسس سازمان ملل متحد و از اولین امضا کنندگان منشور آن سازمان می باشد.

افغانستان همچنین از جمله اولین کشور های اسلامی است که در روند تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده و تا اکنون به ۷ کنوانسیون عمدۀ بین المللی حقوق بشر همراه با 4 پروتوکول اختیاری آن ها الحاق نموده است که این کار، موجب اصلاح قوانین و ایجاد ساختار های پاسخدهِ مبتنی بر رویکرد حقوق بشر در کشور گردیده و زمینه را برای حکومتداری خوب، تامین عدالت و رفاه عامه مساعد می سازد.

در ضمن، بر اساس سند موافقتنامه همکاری در مشارکت و توسعه میان افغانستان و اتحایه اروپا (Cooperation Agreement on Partnership and Development) گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری و مهاجرت ایجاد گردیده است تا ارزش های حقوق بشری به صورت بهتر و بیشتر  ترویج و نهادینه گردد.

 من به این باور هستم که تداوم کار این گروه، می تواند در تأمین و تحقق بهترِ حقوق بشر در افغانستان مؤثر و مفید واقع شود. زیرا کشور های اتحادیۀ اروپا نمونه های بارزِ تحقق انکشاف و عدالت اجتماعی هستند، که احترام به ارزش های حقوق بشری، مبنای مهم سیاست گذاری و عملکرد آنها بوده است.

با توجه به تعهدات دولت افغانستان در سند مذکور، اقدامات ارزنده ای در عرصۀ حمایت و حفاظت از ارزش های حقوق بشری صورت گرفته است و متعهد هستیم که روند عملی شدن بیشتر این ارزش ها را تقویت نموده و نهادینه نمائیم.

مهمترین دست آورد های افغانستان بعد از برگزاری نخستین نشست گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری و مهاجرت میان افغانستان و اتحادیه اروپا که  در ماه ثور سال 1397 برگزار گردید، قرار ذیل می باشند:

در سطح ملی:

انفاذ کود جدید جزای افغانستان، انفاذ قانون حمایت حقوق طفل، الحاق به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، کاهش آمار شکنجه در محلات سلب آزادی، ایجاد ادارۀ بازرس ویژه، ایجاد معاونیت های منع خشونت علیه زنان و مبارزه با فساد در تشکیلات لوی حارنوالی، ایجاد حارنوالی منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت، ارتقای معینیت شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی به دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، برداشتن گام های موثر در عرصۀ گزینش کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حضور زنان در سطوح مختلف حکومت تا ۲۷ درصد؛

در سطح بین المللی:

کسب عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سال های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰، ریاست کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸، ریاست کمیتۀ اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در سال ۲۰۱۸ و ریاست نشست اعضای کنوانسیون اوتاوا در سال ۲۰۱۸؛

که این همه نمایانگر تعهد، همکاری و هماهنگی دولت افغانستان درعرصه های حقوق بشر و دیپلوماسی چند جانبه در سطح بین المللی می باشد.

حضار گرامی!

ارایه گزارش به میکانیزم های نظارتی سازمان ملل متحد یکی از مهمترین تعهدات دولت افغانستان میباشد، که به تأسی از آن در سال ۱۳۹۷ شش گزارش ملی از تطبیق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر تهیه گردیده که از آن جمله سه گزارش (مرور دوره ای جهانی حقوق بشر، گزارش حقوق طفل و گزارش منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) به سازمان ملل متحد ارسال گردیده است و به زودی گزارش های متباقی، نهایی و ارسال می گردد.

 قابل ذکر است که در نتیجه ارائه گزارشات به میکانیزم های نظارتی حقوق بشر، دولت افغانستان به طور منظم، سفارشاتی را دریافت نموده است که در حد امکانات دولت، متعهد به تطبیق آن بوده است.

 جمهوری اسلامی افغانستان از همکاران بین المللی، به خصوص اتحادیه اروپا، خواهان همکاری های بیشتر فنی و تخنیکی در زمینه تطبیق مفاد سفارشات مذکور می باشد.

دورِ سوم مرور دوره ای جهانی دولت افغانستان، ۲۵۸ سفارش دریافت نموده که در عرصۀ تطبیق آن سعی می نماییم.

تعامل و همکاری سازنده با گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد، نه تنها در زمرۀ تعهدات حقوق بشری دولت افغانستان محسوب می شود، بلکه فرصتی مناسب برای شناسایی چالش ها و موانعی است که موجب کندی تحقق ارزشهای حقوق بشری می گردد.

دولت افغانستان در سال ۲۰۱۷ دعوتِ باز (Standing invitation) عنوانی تمامی گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد تقدیم و از آمادگی افغانستان برای زمینه سازی سفر آن ها به کشور و تهیۀ گزارش، اطمینان داده است

همچنان دولت افغانستان از گزارشگران خاص سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر و در امور حق تعلیم و تربیه دعوت نموده است تا  از افغانستان در جریان سال ۱۳۹۸ بازدید نمایند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای عملی ساختن توصیه های کمیته ها و میکانیزم های نظارتی سازمان ملل متحد، نیازمند همکاری های بیشتر جامعۀ جهانی، به خصوص اتحادیۀ اروپا، در توسعۀ زیرساخت های معارف، صحت عامه، توانمند سازی اقتصادی زنان در روستاها و برنامه های فقر زدایی می باشد.

جمهوری اسلامی افغانستان به منظور احیای جایگاه بین المللی و حضور موثر خود در سازمان ملل متحد، برای احراز کرسی های ذیل در سال جاری و سال های آینده نامزد می باشد:

  1. کاندیداتوری افغانستان در پُست معاونیت سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) که انتخابات آن قرار است در ۲۱ جون ۲۰۱۹ در ژنیو برگزار گردد. افغانستان یک دیپلومات ورزیده و مجرب خود (خانم ثریا دلیل مشاور ارشد وزارت امور خارجه) را به این رقابت معرفی نموده و باور داریم که با کامیابی در این رقابت، نقش مؤثری در مدیریت و رهبری آن سازمان ایفا خواهیم کرد.   
  2. کاندیداتوری افغانستان به ریاست هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که قرار است انتخابات آن در سال ۲۰۲۱ در مقر سازمان ملل متحد برگزار گردد؛
  3. کاندیداتوری افغانستان برای عضویت در شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد (ECOSOC) برای دورۀ ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۴ که انتخابات آن در سال ۲۰۲۱ در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار می گردد؛
  4. کاندیداتوری افغانستان برای عضویت کمیسیون وضعیت زنان(CSW) برای دورۀ ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ که انتخابات آن در سال ۲۰۲۰ در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار میگردد.

بنابر این، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشور های دوست تقاضا می کنیم تا از نامزدی افغانستان در پُست های فوق حمایت نمایند.

مهمانان گرانقدر!

در نشست امروز که به ریاست مشترک محترم ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان و خانم پاولا پمپلونی معاون بخش آسیا ـ پاسفیک دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا رهبری میگردد، از اجراات و کارکرد های دولت افغانستان در راستای نهادینه سازی موازین حقوق بشری و تطبیق اهداف و شاخص های مندرج جدول  تعهدات، معلومات مفصل ارایه خواهد گردید.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان که بر ارزش های بنیادین اسلامی و حقوق بشری استوار است، برای مذاکرات صلح ودستیابی به آشتی ملی، حدود مشخصی را فراهم نموده است که احترام، رعایت وتحقق موازین حقوق بشر، بخش بنیادین وغیر قابل مذاکرۀ آن میباشد.

 بنابراین، حل ریشه ایِ منازعات چند دهۀ اخیر، نیازمند احترام به حقوق اساسی همۀ شهروندان کشور، توسعۀ رفاه عامه، تحقق عدالت اجتماعی و تطبیق حاکمیت قانون می باشد که این موارد، شرایط اساسی ما در مذاکرات صلح را تشکیل می دهند.

در اخیر یکبار دیگر از همکاری و هماهنگی خانم پاولا پمپلونی و همکاران شان، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وزرای محترم و همکاران شان، زمان صاحب و همکاران ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه در برگزاری این نشست تشکر و قدردانی مینمایم.

تشکر از شما،

بالا صفحه