پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۵ پس از چاشت به وقت محلی کابل

سخنرانی معین سیاسی وزارت امور خارجه در سمپوزیم تحلیلی حقوق اطفال

سخنرانی معین سیاسی وزارت امور خارجه در سمپوزیم تحلیلی حقوق اطفال

تالار محمد ولی خان دروازی وزارت امور خارجه

با نام و یاد خداوند،

معین صاحبان محترم، نمایندگان موسسات بین المللی، اساتید پوهنتونهای دولتی وخصوصی وروسای محترم دوایر دولتی و مهمانان گرامی

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته!

سمپوزیم تحلیلی " گفتگوی تخصصی پیرامون حقوق اطفال وپروتکل های الحاقی کنوانسیون حقوق طفل"  که امروز به ابتکار وزارت امور خارجه برگزار شده است فرصتی فراروی تمامی اندیشمندان وصاحبنظرانی است که در حوزه حقوق طفل تحقیق، مطالعه وجستجو دارند ویا اینکه  در ادارات مختلف دولتی و غیردولتی به طور مستقیم با اطفال وموضوعات خاص حقوق بشری آنها کار وفعالیت روزمره دارند.

همانطور که همه می دانیم تحقق حقوق اطفال وبهره مندی آنها از اساسی ترین نیازهای دوران طفولیت شان مستلزم فراهم آوری فرصتهای مناسب رشد جسمی وفکری آنها توسط والدین، دولت و جامعه ای  است که آنها در آن زندگی می کنند. سالهای متمادی، حاکمیت جنگ وخشونت موجب ازبین رفتن تمامی زیرساختهای حقوقی، اجتماعی واداری افغانستان شده و اطفال افغانستان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشترین خسارتهای جانی، روانی وعاطفی را متحمل شده اند.بنابراین، اکنون که جمهوری اسلامی افغانستان در آستانه ترمیم خسارتهای بجا ماندهء دوران گذشته وایجاد زیرساختهای نوین براساس نیازهای جدید کشور می باشد، کاملاً بجا وشایسته است که تمامی اقشار جامعه سهم فعال گرفته وبا ارایه نظریات علمی، تخصصی و عملی خودشان همکار دولت در تمامی زمینه های بازسازی ونوسازی کشور باشند.

مهمانان ارجمند ودوستان گرامی

وزارت امور خارجه ارگان هماهنگ کننده گزارش دهی به تمامی کنوانسیون های بین المللی است که افغانستان بدان الحاق نموده است وگزارش دهی به پروتکل های الحاقی کنوانسیون حقوق طفل، جزو تعهدات دولت در قبال مردم وهمچنین سازمان ملل متحد است که فعلا در مرحله نهایی قرار دارد وبه زودی به مرجع مربوطه ارایه خواهدشد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره خواسته است تا بتواند ضمن ایفای تعهدات خود، زمینه رشد، بالندگی وتوسعه را در تمامی عرصه های حقوق بشر وبخصوص حقوق اطفال فراهم نماید. فعالیتهایی که دولت در چند سال اخیر انجام داده است شامل تصویب قوانین مناسب اطفال، تهیه استراتیژی های دارای اولویت وتطبیق پروگرام های موثر جهت تحقق حقوق ونیازهای اساسی اطفال می باشد.

استاتید محترم واندیشمندان عزیز

طوری که درجریان هستید، تسوید، تدقیق وتصویب قوانین توسط مراجع ونهادهای تقنینی، بخشی از فعالیتهای دولت در زمینه فراهم سازی محیط مناسب برای رشد وانکشاف در هر جامعه ای محسوب می شود که شمولیت تمامی مردم و صاحبنظران در چگونگی تطبیق قوانین می تواند چالشهای فراروی تطبیق آنها را مشخص کرده و برای آن راه حلهای مناسب ارایه نماید.

افزون برآن، تطبیق مفاد پروتکل الحاقی منع شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه که اکنون گزارش مقدماتی آن درمرحله نهایی قرار دارد، در شرایط کنونی کشور اهمیت حیاتی دارد. متاسفانه، گسترش فقر وناامنی وشدت یافتن حملات انتحاری وکشتار کور مردم عادی بخصوص اطفال وزنان، تبدیل به یک نگرانی ملی شده است که البته دولت نهایت تلاش خود را به خرج می دهد تا مانع صدمات ملکی شود.

استفاده از اطفال در مخاصمات مسلحانه خلاف قوانین وپالیسی های رسمی جمهوری اسلامی افغانستان است ودولت درسالهای اخیر تلاشهای وافری نموده است که مانع استخدام اطفال درنیروهای نظامی وامنیتی شود. براساس گزارشات ادارات دولتی وتایید سازمانهای بین المللی دولت دراین زمینه دستاورهای قابل توجهی داشته است.

اجازه دهید نمونه ای از تلاش های دولت افغانستان در حفظ و دفاع از حقوق اطفال را که در سه روز گذشته وزارت امور خارجه با آن مواجه بوده است برشمارم. سه روز قبل من از طریق شبکه های اجتماعی خبر دریافت نمودم که 35 طفل افغان در منطقه ی  لاز بیلا ایالت بلوچستان پاکستان زندانی شده اند. بلاوقفه به نمایندگی افغانستان در کویته در تماس شدم و از ایشان خواستم تا موضوع را عاجل و جدی پیگیری نمایند. در نتیجه دریافتم که به تعداد 13 تن طفل و تعداد هم از اقارب شان که جمعاً 35 نفر میشوند به جرم نداشتن اسناد مسافرتی در حبس به سر می برند. در نتیجه تلاش و پیگیری مداوم و جدی وزارت امور خارجه و جنرال قنسلگری افغانستان در کویته، توانستیم طی دو روز زمینه آزادی این افراد و بازگشت شان به وطن را فراهم کنیم. ایشان دیروز ازطریق سرحد چمن سپین بولدک رسماً به مسؤلین امنیتی افغان سپین بولدک سپرده شدند و به همکاری ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندهار و مؤسسه IOM مقیم سپین بولدک همه ی آنان مورد مورد تداوی ومعاینه طبی قرار گرفتند و بعد از نام نویسی و مساعدت اولیه در موتر های کاستر که از جانب مؤسسه IOM  تهیه گردیده بود به ولایت کندهار فرستاده شدند تا از آنطریق به ولایات مسکونی شان غزنی، فاریاب، ارزگان، و زابل فرستاده شوند.

مهمانان گرامی واساتید محترم

ما به عنوان پرسونل دولتی، غیردولتی، اساتید پوهنتون، پژوهشگران مسایل مختلف ویا شهروندان عادی جامعه همه دارای سرنوشت مشترک هستیم وباید هرکسی با سهمگیری فعال وارایه نقش سازنده کمک نماید که با عبور از بحرانهای مختلف به سرمنزل توسعه ورفاه همگانی برسیم. ساختن وطن وظیفه انحصاری دولت نیست واراده ملی و سهمگیری تمام افغانها را می طلبد. بنابراین، خواست وزارت امور خارجه این است که مردم بیشتر در قبال سرنوشت خودشان سهم بگیرند وبا نفی تخریب وارایه انتقاد سازنده خودشان، کشورشان ومحیط زندگی شان را طوری که دوست دارند بسازند.

سمپوزیم تحلیلی گفتگوی تخصصی پیرامون حقوق طفل وپروتکل های اختیاری کنوانسیون حقوق طفل، فرصتی برای ارایه نظریات وشناسایی چالشهای فراروی تطبیق پروگرامهای دولتی ونهادهای غیردولتی به حساب می آید. وازجانبی دیگرموجب  ارزیابی دستاوردها ونقد خلاهای موجود فعالیتهای حقوق بشری با درنظر داشتن محدودیتهای امکانات دولتی و نقش مکمل وسازنده عموم مردم در تمامی ابتکارات ملی می باشد.

بنابراین، خواست ما از متخصصان داخلی وکارشناسان مستقل این است تا با مطالعه جامعه افغان و استفاده از تجربیات دیگر کشورها سعی نمایند راهکارهایی را ارایه نمایند که ضمن موثریت بیشتر، موجب شمولیت وسهمگیری مردم در تمامی مراحل خدمات رسانی به اطفال  شود.

دوستان عزیز ومهمانان گرامی

تنوع عنعنات ورسوم مختلف بین اقوام با هم برابر و برادر کشورمان نیازمند تحقیقات جامعه شناسی ومردم شناسی فراوانی است تا در ارایه خدمات موجب برانگیختن احساسات مردم نشویم وسعی کنیم راهکارهای متفاوتی را برای اقشار مختلف مردم و هموطنان باعزتمان داشته باشیم. هدف ما خدمت به مردم است ولی ارایه خدمات می بایست با احترام به نظریات خود مردم محل باشد تا موجب مشارکت ومالکیت تمامی ابتکارات دولتی وغیردولتی توسط آنها شود.

در خاتمه، لازم به ذکر می دانم که قانون اساسی ما به اذعان کارشناسان داخلی وخارجی یکی از بهترین ومدرنترین قوانین اساسی در کشورهای اسلامی است  و باید همه تلاش نماییم تا با تطبیق مفاد آن موجب تغییر مثبت، رفاه ورشد همگانی کشورمان شویم.

با تشکر از اشتراک و توجه همه شما بزرگواران.

 

بالا صفحه