پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۵۳ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

بیانیۀ وزیر امور خارجه در نشست شورای وزرای خارجۀ سازمان همکاری های اقتصادی

بیانیۀ وزیر امور خارجه در نشست شورای وزرای خارجۀ سازمان همکاری های اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

جلالتمآب سراج الدین اصلوف،

عالیجنابان وزرای خارجه،

همکاران گرامی و رئسای هیئت ها،

خانم ها و آقایان،

جای بسا خرسندیست که در جلسۀ غیر رسمی شورای وزرا اشتراک میکنم.

مانند همیشه، این نشست یک فرصتی را فراهم میدارد تا موضوعات مهم مربوط به کار سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) را مورد بحث قرار دهیم.

من مانند همکاران دیگر، از رهبری و شورای وزرا به خاطر تدویر این جلسه و ارائه­ی گزارش مفصل از فعالیت های اخیر اکو سپاسگزاری میکنم.

سازمان همکاری های اقتصادی در توسعۀ همگرایی اقتصادی، منطقوی و ترویج توسعۀ اقتصادی-اجتماعی در کشور های عضو خویش یک نقش بارزی را ایفاء میکند.

چنین همکاری ها همچنان در تقویت پیوند های مشارکتی و اعتماد متقابل نقش مهمی را ایفا می­نمایند که از جملۀ عناصر مهم برای یک جامعۀ بین المللی باامن و سعادتمند میباشند.

افغانستان یک عضو فعال اکو میباشد، ما در جلسات سالانۀ این سازمان اشتراک فعال داریم.

ما همچنان یک سلسله موافقتنامه ها، اعلامیه ها و معاهدات مربوط به اکو را امضاء و تصویب نموده ایم.

ما این کار را به مثابۀ جزئی از تعهد کلی خویش برای بهبود تجارت منطقوی و بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی در افغانستان و منطقه انجام داده ایم.

بدست آوردن فواید ملموس تجارت و اشکال دیگری از فعالیت های اقتصادی نیازمند تمرکز دوامدار به فایق آمدن بر چالش های موجود در سرتاسر منطقه میباشد.

کشور های ما باید ستراتیژی هایی را برای رفع چالش هایی همچون زیربنای ضعیف، نبود دانش فنی، سیاست های ناسازگار اقتصادی اتخاذ کند چون این چالشها تا حال ما را از رسیدن به پوتنسیال کامل ما باز داشته است.

افغانستان به راه اندازی ابتکارات در داخل و خارج چارچوب اکو برای اتصال میان-منطقوی ارزش بسزایی قائل است.

ما افتخار میکنیم که در این راستا از طریق روند ریکا به رهبری افغانها که در خصوص تحریک پروژه های عظیم اقتصادی منطقوی در عرصه های انرژی، تجارت، ترانسپورت و زیربناء به مثابۀ یک تسریع کننده عمل نموده است، نقش مهمی را بازی نموده ایم.   

چنانچه خیلی از شما میدانید، پروژه هایی همچون تاپی، کاسا 1000، شبکۀ خط آهن 5 کشوری و دهلیز لاجورد به یک مرحلۀ جدیدی از تطبیق رسیده اند.

هفتمین نشست رکا که بتاریخ 23 و 24 عقرب 1396 در عشق آباد کشور ترکمنستان  برگزار شد بر "گسترش اتصال و توسعۀ تجارت از طریق سرمایه گزاری در زیربناها و تقویت تشریک مساعی" تمرکز نمود.

ما از همۀ اعضای اکو که در آن کنفرانس اشتراک نمودند و تعهد خویش را نسبت به موفقیت برنامۀ رکا تجدید کردند، سپاسگزاری می­نمائیم.

پیشرفت در ارتباط به رکا نشانگر یک نمونه ایست از آنچه که ما میتوانیم در عرصۀ همکاری های اقتصادی یکجا باهم انجام دهیم.

برعلاوه، برنامۀ کمربند و سرک همچنان یک مثالیست که نشان میدهد چطور کشور ها با هم برای دستیابی به اهداف اقتصادی کار میکنند.

از جمله ابتکارات دیگر این برنامه میتواند به نتایج کامل آن برسد البته در صورتیکه ما تعهدات خویش را جامۀ عمل بپوشانیم.

راه اندازی پروسۀ استانبول – قلب آسیا یک برنامۀ دیگریست که تحت رهبری افغانها میباشد و طرف های ذیعلاقۀ متعدد از جمله کشور های عضو اکو را برای گسترش همکاری های اقتصادی، گرد هم می آرد.

ما باورمندیم که خوب است تا نقاط تشریک مساعی را در میان پروژه های اقتصادی در چنین برنامه ها از جمله ایکو شناسایی و مورد غور قرار دهیم.

بهبود تجارت میان کشور های عضو با اهداف اصلی سازمان اکو سازگاری دارد.

برنامۀ رفع ویزای اکو در راستای بهبود تجارت میان کشور های عضو از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.

این کار در منطقه باعث بهبود دسترسی به بازار میشود چون زمان مورد نیاز برای عبور از مرز ها کوتاه میشود.

ما رفع موانع تجارت در منطقۀ اکو را تشویق نموده و باورمندیم که این برنامۀ رفع ویزه، برای رسیدن به این هدف ممد واقع میشود.

افغانستان نسخۀ تغیر یافتۀ رفع ویزای اکو را مورد غور و بررسی مجدد قرار میدهد.

ما امیدواریم به دارالانشای اکو در آیندۀ نزدیک از نتایج بررسی خویش خبر دهیم.

ما از کشور های دیگر سازمان اکو بخاطر حمایت از یک افغانستان با امن و با سعادت قدردانی میکنیم.

ما متعهد هستیم تا از نزدیک با دارالانشای اکو و دیگر کشور های عضو کار کنیم تا به چشم انداز اکو 2025 دست یابیم.

ما خرسندیم که دیدگاه ما و دیدگاه اعضای دیگر اکو در این چشم انداز انعکاس یافته است.

این مسیر در امر تأمین پیشرفت اقتصادی – اجتماعی در کشور های عضو اکو و منطقه از جمله با اتصال ترانسپورتی و توسعۀ فعالیت های اقتصادی پروژه ای، ممد واقع میشود.

ما همچنان درک میکنیم که اصلاحات سازمانی نیاز است تا نهاد های اکو تقویت گردند.

اصلاحات، این نهاد ها را قادر خواهد ساخت تا در تحقق اهداف سازمان نقش فعالی را ایفا کنند.

برنامۀ سواد آموزی اکو برای افغانستان، که در جلسۀ اخیر ما در شهر دوشنبه توافق شد، ابتکاریست که مورد استقبال گرم ما قرار دارد.

این کار به مساعی ما در راستای تحکیم ابتکارات اقتصادی برای توسعۀ پایدار ممد واقع خواهد شد.

ما چشم به راه نهایی سازی "مرور مودل ها" از سوی شورای نمایندگان دایمی اکو به زود ترین فرصت هستیم و به آن به مثابۀ یک اقدام مهم در راستای تطبیق پروژه های مدنظر می دانیم.

ما از "میزان ارزیابی" و "روند اصلاحات اکو" که در این اواخر از سوی دار الانشای اکو تدوین گردیده است، استقبال میکنیم.

ما از تصمیم افزایش سهم خویش در دارالانشاء صمیمانه استقبال میکنیم.

این کار ما را قادر خواهد ساخت تا در کار سازمان اکو بطور ملموس تری سهم بگیریم.

دورۀ کار معاون رئیس عمومی اکو در امور تجارت، سرمایه گزاری، زراعت، صنعت، سیاحت و روابط بین الملل به تاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۱۹ به اتمام میرسد.

براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسۀ فوق العادۀ سال 2016 که اینجا در شهر نیویارک تدویر یافته بود، این موقف به افغانستان محول میگردد.

ما در مراحل نهایی روند معرفی یک نامزد برای این وظیفۀ مهم هستیم.

تروریزم، بنیاد گرایی خشن و تهدید مواد مخدر بطور جدی صلح، امنیت و توسعۀ اقتصادی و پایدار منطقۀ مارا تحت تأثیر قرار میدهد.

ما باید یکجا کار کنیم تا با این خطر رویارویی کنیم و شرایطی را که زمینه را برای تروریزم مساعد میسازد، از میان برداریم.

مهم است تا ما با این تهدیدات جدی بطور جمعی مبارزه کنیم.

در خاتمه، میخواهم با استفاده از فرصت بر تعهدات افغانستان نسبت به اصول و اهداف سازمان همکاری های اقتصادی تأکید ورزیده اطمینان دهم.

من باورمندم که کوشش های جمعی و هماهنگ شدۀ ما نتایج چشم گیری را در پی خواهد داشت.

تشکر

بالا صفحه