پنجشنبه ۱ میزان ۱۴۰۰، ۰۴:۵۳ پیش از چاشت به وقت محلی کابل

بیانیۀ جلالتمآب صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مشترک معلوماتی مقامات عالی رتبه در مورد کنفرانس قریب الوقوع ژنیوا در خصوص افغانستان

بیانیۀ جلالتمآب صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مشترک معلوماتی مقامات عالی رتبه در مورد کنفرانس قریب الوقوع ژنیوا در خصوص افغانستان

۲ میزان ۱۳۹۷

مقر سازمان ملل متحد

نیو یورک - ایالات متحدۀ امریکا

معاون سرمنشی میروسلاف جنکا، جناب سفیر یاماموتو،  معین وزارت مالیه جناب آقای پاینده، همکاران گرامی، خانم ها و آقایان

خرسندم که در میان تعداد کثیری از دوستان و همکاران قرار دارم و اینکه در مورد آجندا و اهداف کلیدی کنفرانس بین المللی جنیوا که قرار است در ماه نوامبر امسال راه اندازی شود، با هم دیدار و صحبت میکنیم. ما یک جلسۀ مثمری را انتظار داریم تا کمک کند به یک نتیجۀ موفقانه دست یابیم.

در آغاز، اجازه دهید از جناب سفیر آقای یاماموتو، تیم همکار شان در دفتر یونما و همکاران ما در وزارت های امورخارجه و وزارت مالیه در کابل بخاطر تمام زحمات شان در راستای آمادگی برای نشست مهمی که پیش رو داریم، اظهار قدردانی و امتنان کنم. همچنان از همۀ شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و در این جلسه حضور به هم رساندید. حضور شما نشانگر حمایت و همکاری دوامدار تان با افغانستان است که همۀ ما بخاطر آن ممنونیم.

تعداد کثیری از دولت ها و سازمان هائیکه امروز تحت این سقف گرد هم آمده اند یکجا با ما در سال 2001 سفری دشوار - اما ستراتیژیک - را آغاز کردند و مقصد آن تأمین صلح و امنیت جهانی، با یک افغانستان با ثبات و سعادتمند بود. کنفرانس جنیوا یک در این مشارکت ما با جامعۀ جهانی یک نقطۀ عطف دیگری خواهد بود. این نشست برای ما فرصتی خواهد بود تا دستاورد های خویش را نسبت به مکلفیت های تعهد شده در کنفرانس بروکسل، تبارز دهیم. این مکلفیت ها عبارت بودند از: تقویت مؤثریت نهاد های دولتی؛ بهبود ارائۀ خدمات به مردم؛ و مهمتر از همه، کار در راستای تحکیم حاکمیت قانون به مثابۀ یک عنصر کلیدی برای تأمین ثبات.

از سوی دیگر، ما یک تصویری خواهیم گرفت که بدانیم همکاران بین المللی ما تا چه میزانی ماهیت کمک رسانی های شانرا طوری عیار کرده اند که تأثیرات آن در راستای بهبود زندگی مردم ملموس تر و محسوس تر باشد. این بدین معنی بود که اقداماتی صورت گیرند تا برنامه های مساعدتی با برنامه های ملی دارای اولویت ما طبق چهارچوب ملی صلح و توسعۀ افغانستان، هماهنگ ساخته شوند. وضعیت کشور طی چندین سال گذشته تحول نموده است. همین گونه ظرفیت دولت افغانستان بلند رفته و نقش رهبری را در بخش های امنیت، اقتصاد و حکومت داری بدوش گرفته است. فلسفۀ پروسۀ کابل همین بود که در سال 2011 آغاز گردید تا انتقال در همین سه عرصه را تطبیق نماید. برجستگی کنفرانس جنیوا در این است که آغاز یک مرحلۀ جدید در مشارکت مارا رقم خواهد زد. در این خصوص، ما تحت چهارچوب حسابدهی مشترک جنیوا یک سلسله تعهدات جدیدی را خواهیم سپرد تا به گونۀ متقابل تطبیق گردند.

ما باورمندیم که مرحلۀ جدیدی از همکاری ها میان افغانستان و جامعۀ جهانی بشمول شرکای منطقوی در راستای هدف ما که همانا رسیدن به یک ملت خود کفا در پایان دهۀ تحول است، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. موفقیت ما در این راستا همۀ آنچه را که باهم در این هفده سال گذشته برای امنیت و ثبات افغانستان، منطقه و جهان انجام داده ایم، به آزمایش خواهد گذاشت.

اکنون، من به بخش های کلیدی از صحبت ها در برنامۀ جنیوا اشاره میکنم. معین صاحب آقای پاینده، جناب سفیر یاماموتو و معین صاحب خانم راز در خصوص ابعاد متعدد کنفرانس همچون آمادگی های انجام شده تا اکنون، آجندای کنفرانس و نتایج منتظره، اعلامیۀ نهایی و چارچوب مشترک حسابدهی جنیوا معلومات مفصل تری ارائه خواهند کرد.

خانم ها و آقایان،

به مثابۀ نمایندگان خیلی از کشور ها و سازمان های همکار، همۀ شما بخوبی از ارادۀ نیرومند ما برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز به جنگ کنونی در وطن ما، با خبر هستید. آتش بس موقت با طالبان هرچند یک شمه ای از امید بود، اما یک پیشرفت بود. اما ما هنوز از هدف تعیین شدۀ خویش دور هستیم. نشست جنیوا برای ما یک فرصتیست تا حمایت منطقوی و بین المللی در ارتباط به برنامۀ صلح که در ماه فبروری در کابل ارائه گردید، بدست آریم. ما از حمایت همۀ شرکای خویش نسبت به کوشش های صلح از طریق ابتکارات متعدد تحت چتر بزرگتر پروسۀ کابل استقبال میکنیم. ما از همۀ چنین حمایت ها توقع داریم که به اصل مالکیت و رهبری افغانها در پروسۀ صلح با ما همنوا باشند.

اینجا یکبار دیگر، مایلم اصرار ورزم که یک روند صلح همه شمول، که از پشتیبانی نیزومند همۀ افغانها برخوردار باشد، برای رسیدن به هدف مطلوب یک عنصر لازمی است. در عین زمان و موازی با کوشش های صلح، ما به دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خویش در مقابل تمام گروه های تروریستی و تندرو که مردم ملکی مارا هدف قرار داده و جلو امنیت و ثبات را میگیرند، ادامه میدهیم.

حضار گرامی،

نشست جنیوا همچنان در این راستا است تا ماهیت همکاری های خویش را با شرکای بین المللی برای پیشبرد تطبیق آجندای خود کفایی و اصلاحات همنوا سازیم. در حالیکه پیشرفت هایی در مقابل اهداف چارچوب حسابدهی مشترک توکیو صورت گرفته است، تدابیر جدید طبق چارچوب حسابدهی جدید به دو هدف مهم کمک خواهد کرد که عبارتند از: اول - ایجاد همنوایی و کارایی بیشتر مساعدت های بین المللی، و دوم - بهبود پیشرفت ها در تطبیق چارچوب ملی صلح و توسعه و برنامه های ملی دارای اولویت. نا گفته نباید گذاشت که تشدید کوشش های قبلی در راستای اصلاحات، برای بقیۀ دهۀ تحول یک اولویت کلیدی ما خواهد بود. در این ارتباط و از جمله ساحات دیگر اصلاحات، تأکید پایدار بر تدویر یک انتخابات آزاد، عادلانه، همه شمول و شفاف یک نیاز بنیادی است. کنفرانس پیشرو همچمنان پیشرفت هایی در خصوص اتصال منطقوی را مورد بررسی قرار خواهد داد که یکی از برجسته ترین دستاورد های حکومت وحدت ملی طی چهار سال اخیر میباشد.  برنامه های اقتصادی همچون کاسا ‍۱۰۰۰، تاپی و پروژۀ خط آهن پنج کشوری، که همه زمانی فقط در حد یک نظریه بودند حالا به یک واقعیت مبدل گشته اند. دهلیز های هوایی که با کشور های هندوستان، قزاقستان و در همین اواخر با ترکیه تأسیس گردیده اند، باعث افزایش چشم گیری در حجم صادرات به خارج گردیده اند. ما اکنون در حال فعال سازی دهلیز های هوایی با کشور های دیگر درمنطقه هستیم. ما همچنان از پروژۀ راه لاجورد توقعات بلندی داریم، که زمانیکه بطور کامل فعال گردد، در همگرایی اقتصادی منطقوی نقطۀ عطف چشمگیری خواهد بود.

این ابتکارات جزئی از مساعی بزرگتر ما در راستای دستیابی به ظرفیت کامل فرصت های اقتصادی است که در منطقه و فراتر از آن موجود است. در اوایل ماه دسمبر امسال، هشتمین نشست وزرای قلب آسیا - پروسۀ استانبول در کشور ترکیه برگزار خواهد شد. این نشست برای ما یک فرصت دیگری فراهم خواهد کرد تا تعهدات کنفرانس جنیوا در خصوص پروژه های مشخص اقتصادی منطقوی را پیگیری کنیم. این برنامه همچنان یک نمایش مسیر های سرمایه گزاری بین المللی را در بر خواهد داشت که سرمایه گزاری های جدید ازسوی سکتور خصوصی و جامعۀ تجاری را جلب خواهد کرد.  

با در نظرداشت موارد مذکور، ما چشم براه تعهدات جدید جامعۀ جهانی در راستای بلند بردن هرچه بیشتر آجندای همکاری های اقتصادی به قله های نو تحت برنامه ریکا به رهبری افغانها و قلب آسیا و همچنان ابتکارات دیگر هستیم. اجازه دهید با استفاده از این فرصت، از تمام شرکا بخاطر اشتراک منفعل شان در روند گفتگو ها در خصوص اعلامیۀ کنفرانس جنیوا اظهار امتنان کنم. ما انتظار داریم یک سند نهایی داشته باشیم که بطور واضع منعکس کنندۀ مشارکت بهبود یافتۀ ما در راه پیشرو باشد.

در خاتمه میخواهم از ملل متحد برای جلب حمایت بین المللی برای افغانستان قدردانی کنم. نشست امروزی ما در این عمارت یک قدم دیگر بسوی این هدف است. ما ازهمۀ شرکاء، کشور های عضو و سازمان ها ممنونیم که در این سفر دوامدار ما برای صلح، ثبات و سعادت دوامدار در افغانستان با ما همگام بوده اند.

گفته های من همینقدر بود و اینک رشتۀ سخن را جناب معین صاحب آقای پاینده واگزار میکنم.

تشکر،           

 

بالا صفحه